Kaliski Gród Piastów na Zawodziu

Rezerwat archeologiczny powstał w miejscu pierwotnej lokacji grodu. O przeszłości tego miejsca świadczą liczne wykopaliska archeologiczne. Dzięki przeprowadzonym w 2007 roku pracom rekonstrukcyjnym, odtworzono elementy obronne, chaty, zrekonstruowano fundamenty romańskiej kolegiaty. Na terenie grodu organizowane są liczne imprezy i widowiska plenerowe.