Zamek w Gołuchowie oraz Ośrodek Kultury Leśnej

Gołuchów jest „perłą” na skalę europejską. Zlokalizowany w parku-arboretum, wzorowany na podobnych obiektach francuskich zamek to obecnie oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. W zbiorach posiada eksponaty o światowej randze, m.in. starożytną ceramikę, meble oraz malarstwo. W parku zlokalizowany jest również jedyny w Polsce Ośrodek Kultury Leśnej. Ta wyjątkowa instytucja dysponuje kilkoma obiektami w parku i oferujący wspaniałe ekspozycje związane z życiem lasu. OKL opiekuje się również gołuchowską zagrodą żubrów.